Over

Eerste tekeningen bedrijvenpark Gentbrugge 2 ca. 1870.

In Gentbrugge realiseerde sogent in samenwerking met verschillende partners de herbestemming van de vroegere fabriekssite Trefil Arbed tot een plaats waar het kwalitatief wonen, werken en ontspannen is.

De Puntfabriek

Trefil Arbed (c) Sogent

De wijk Oud Gentbrugge en de zogenaamde ‘Puntfabriek’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geschiedenis van de fabriek, ook gekend als ‘Trefil Arbed’, gaat terug tot 1867. Het bescheiden bedrijfje groeide beetje per beetje uit tot de grootste werkgever van de streek. In haar glorietijd, stelde Trefil Arbeid 1.700 mensen tewerk in het hart van wat ondertussen een 19de-eeuwse arbeidersbuurt was geworden. Van een vrijgekomen kaarsenfabriek expandeerde het bedrijf tot een complex van 15 hectare waar metaal werd verwerkt. Het bedrijf zorgde ervoor dat Gentbrugge evolueerde van een eenvoudige plattelandsgemeente tot een industriële voorstad.

In 1993, na 150 jaar activiteit, sloot de fabriek de deuren. Met dat faillissement liet het bedrijf een zware erfenis achter in de wijk. De oude gebouwen van de Puntfabriek stonden te verkrotten, de grond was vervuild en vandalen vonden vlot de weg naar de verlaten terreinen. Bovendien kende de wijk een dichtbebouwd stratenpatroon, was er weinig groen of speelruimte en nauwelijks economische bedrijvigheid.

Wonen, werken en ontspannen

De Stad Gent zocht en vond een nieuwe bestemming voor de site. Wonen, werken en ontspannen zouden er voortaan hand in hand moeten gaan. De Bijzondere Plannen van Aanleg G8 (voor het noordelijk deel Arbed Noord) en G9 (voor het zuidelijk deel Arbed Zuid) werden in januari 2003 goedgekeurd.

De site is gelegen in Gentbrugge en heeft een noordelijk en een zuidelijk deel, van elkaar gescheiden door de Kerkstraat en de Ringspoorweg. Het projectgebied is in het noorden begrensd door de Schelde en in het zuiden door F. Burvenichstraat.

Op het noordelijke deel, realiseerde de Stad Gent het Arbedpark. Sogent stond enerzijds in voor de realisatie van een bedrijventerrein voor ambachtelijke bedrijven en kantoren en anderzijds voor de oplevering van een woonontwikkeling.

Ook het zuidelijk deel werd door sogent grotendeels opgeleverd als bedrijventerrein. Projectontwikkelaar Re-Vive ontwikkelt er verder een duurzaam woonproject en de Stad Gent geeft het Victoria Regiapark een nieuwe inrichting.

Aan de slag

De ontwikkeling van de site gebeurde in samenwerking met private ontwikkelaars. Zo kocht Sovape nv de vijftien hectare grote site als eerste op. In samenspraak met de Stad Gent stond Sovape in voor de sanering van de grond en het grondwater en voor het slopen van de niet herbruikbare gebouwen. Verschillende gebouwen werden wel gerenoveerd in functie van hergebruik. Het oude stookgebouw met de opvallende schouw is daar een mooi voorbeeld van.

In 2001 verwierf sogent de gronden en gebouwen in verschillende fasen. Het stadsontwikkelingsbedrijf maakte de percelen bouwrijp, voorzag de nodige infrastructuur en gaf ze uiteindelijk uit aan bedrijven en bewoners.

Bedrijventerreinen

Het zuidelijk bedrijventerrein werd volledig verkocht en biedt ondertussen plaats aan onder andere de Gentse vestiging van de RVA, een recyclagepark voor de buurt en een twintigtal andere bedrijven.

Het noordelijk deel bleef in beheer van sogent. Het herbergt naast een zone voor productie- en ambachtelijke bedrijven ook een zone voor kantoren.

Op de beide bedrijventerreinen werden een aantal principes van zorgvuldig ruimtegebruik toegepast, zoals een minimaal bebouwingspercentage van 70%, geschakelde bebouwing en centraal parkeren. Op Trefil Noord realiseerde sogent een half verzonken open parkeergebouw.

Sogent stond ook in voor de realisatie van de Zwarte Doos, waarbij twee bestaande fabrieksgebouwen een nieuw leven kregen. Twee stadsdiensten, met name het Stadsarchief en de Dienst Stadsarcheologie vonden er samen een nieuw onderdak.